HJAB0112EU JAP, Japansk sprog B: Moderne oversættelse (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Japanese Language B: Modern Translation

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Bacheloruddannelsen i asienstudier (japanstudier) 2019
Kursusindhold

Der opøves kompetence på højere middelniveau i skriftlig oversættelse fra moderne japansk til dansk af tekster – avisartikler, tidsskriftartikler, skønlitteratur eller faglitteratur, samt i skriftlig oversættelse af en enkel dansk tekst til moderne japansk. Desuden trænes overvejelser om kommunikative strategier, især skriftligt.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Japansk sprog B: moderne oversættelse (aktivitetskode HJAB00971E)

Scannede tekster lægges i grupperummet på Absalon

Bestået Japansk Sprog A moderne med sproghistorie
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse