HJAB0105FU JAP, Japansk sprog A: Moderne med sproghistorie (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Japanese A: Modern with history of the Japanese language

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i asienstudier (japanstudier) 2019
  • Fagstudieordning Bachelortilvalg i japanstudier, kinastudier, koreastudier (asienstudier) og moderne Indien og sydasienstudier 2019
Kursusindhold

Sprogindlæring, tekstlæsning og sproghistorieforelæsninger

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Japansk sprog A: moderne med sproghistorie (aktivitetskode HJAB00951E)

BA tilvalg 2019-ordning:
Japansk sprog A: moderne med sproghistorie (aktivitetskode HJAB10191E)

 

 

Tekster til sprogundervisningen, Grundbog til Sproghistorie: Frallesvig, Bjarke (20109 A History of the Japanese Language. Cambridge University Press.

Øvelser og forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse