HJAB0102FU JAP, Japansk sprog C: Mundtlig kommunikation (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Japanese Language C: Oral Communication (F23)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i asienstudier (japanstudier) 2019.

Kursusindhold

Der arbejdes med udvalgte genrer af ubearbejdet tekst på japansk med fokus på faglige tekster, essayistik, baggrunds-/oversigtsartikler og skønlitteratur med henblik på at læse, kommentere og referere teksterne, samt at føre samtaler om emnerne på japansk.

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i asienstudier (japanstudier) 2019

Japansk sprog C: mundtlig kommunikation (Aktivitetskode: HJAB01011E)

Scannede tekster lægges i Absalon

Kurset forudsætter færdigheder i japansk svarende til Japansk sprog B: moderne oversættelse fra studieordningen Bacheloruddannelsen i asienstudier (japanstudier) 2019.
Holdundervisning med øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse