HJAB0003FU  JAP, Japansk sprog C: Mundtlig kommunikation (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Japanese Language C: Oral Communication

Uddannelse

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

 

Kursusindhold

Der opøves kompetence på højere middelniveau i mundtlig kommunikation. Undervisningen arbejder med samtaleøvelser, mundtlig sætningskonstruktion og udtale med udgangspunkt i kursets tekster, samt med præsentationer af de studerende.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Japansk Sprog C (Fagelementkode HJAB00881E)

Scannede tekster lægges i grupperummet

Japansk Sprog 1/A moderne med sproghistorie
Klasseundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5