HJAÆ0102EU JAP, Japansk propædeutik 3 (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Japanese Propaedeutics 3

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelserne i japanstudier, kinastudier, koreastudier og moderne Indien og sydasienstudier (asienstudier) 2019
Kursusindhold

Undervisningen består af grammatik og skriftlige og mundtlige øvelser. Der gennemgås grammatik med analyseteknik og arbejdes med oversættelse, både dansk-japansk og japansk-dansk, og indlæring af flere kinesisk tegn. Desuden videreudvikles de mundtlige færdigheder og udtale.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Japansk Propædeutik 3 (aktivitetskode HJAÆ00221E)

Se grupperummet i Absalon.

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse