HJAÆ0100EU JAP, Japansk propædeutik 1 (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Japanese Propaedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelserne i japanstudier, kinastudier, koreastudier og moderne Indien og sydasienstudier (asienstudier) 2019
  • Propædeutik for Religionsvidenskab, 2020-ordningen
Kursusindhold

Undervisningen består af grammatik og skriftlige og mundtlige øvelser. Grammatikken gennemgås i de lektioner fra lærebogen, der skal arbejdes med i den pågældende uge, og arbejdes med læsning af ugens lektioner, oversættelse, træning af tegn samt øvelser i anvendelse af de nye grammatiske former i lektionerne. Desuden arbejdes der med samtaleøvelser, mundtlig sætningskonstruktion og udtale med udgangspunkt i lektionerne gennemgået i grammatik og øvelser.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Japansk Propædeutik 1 (aktivitetskode HJAÆ00201E)

Propædeutik Religion 2020-studieordning:
Japansk Propædeutik for Religionsvidenskab 1 (aktivitetskode HJAÆ00091E)

Se grupperummet i Absalon.

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 182
  • Forberedelse (anslået)
  • 436,75
  • I alt
  • 618,75
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse