HIVK03682U INF: Kulturinstitutioner og kulturpolitik (Obligatorisk og konstituerende for profilen i ABM)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Cultural Institutions and Cultural Politics (Compulsory and constituent for the profile in LAM))

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Kursusindhold

Kurset giver de studerende indblik i hvordan og hvorfor kulturpolitik og kultursektor er organiseret og praktiseres i en dansk såvel som international sammenhæng. På kurset vil vi diskutere forskellige forståelser af kulturinstitutioner og kulturpolitik, fx sidstnævntes historie, værdigrundlag og konkrete virkemidler, såsom i en dansk sammenhæng støtte til institutioner, kunstproduktion og uddannelse, men også national og international regulering, fx af ophavsret.

Det teoretiske grundlag for at studere kulturinstitutioner er især organisationsteori og institutionel teori. Med blandt andet begreber fra disse teorier vil vi diskutere spørgsmål som hvad der kendetegner kulturinstitutioners organisering og ledelse, hvordan kulturinstitutioner opererer mellem autonomi og afhængighed, og hvordan – og hvorfor – kulturinstitutioner arbejder med legitimitet.

Kursets overordnede formål er at give de studerende et solidt grundlag for at analysere kulturinstitutioner i en kulturpolitisk optik. Hovedvægten ligger på arkiver, biblioteker og museer, samfundets såkaldte hukommelsesinstitutioner, men andre typer kulturinstitutioner vil også blive inddraget.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • kultursektoren og dens organisering i et institutionelt, organisatorisk og historisk perspektiv.
 • kulturpolitikkens værdigrundlag og konkrete virkemidler samt kulturens formidling og betydning i samfundet.
 • aktuelle styringsrationaler og disses implikationer for ABM-institutioner og kulturformidlingsprojekter. 

 

Færdigheder i at

 • beskrive, analysere og kritisk vurdere centrale problemstillinger inden for kulturpolitik og -forvaltning med betydning for ABM-feltet.
 • analysere samspillet mellem den teknologiske, kulturelle og kulturpolitiske udvikling med betydning for ABM-institutioner, herunder etiske og ophavsretslige problemstillinger.

 

Kompetencer til at

 • selvstændigt og kritisk analysere kulturinstitutioner og deres praksis med afsæt i institutionsteori og kulturpolitisk forskning.
 • Udforme og argumentere for en konkret strategi i en ABM-institution.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bell, D., & Oakley, K. (2014). Cultural Policy. Routledge.
 • Kangas, A., & Vestheim, G. (2010). Institutionalism, cultural institutions and cultural policy in the Nordic countries. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 13(02), 267–284.
 • Topholt, C. (2019). Kultur og politik. Multivers.
 • Larsen, H. (2016). Performing legitimacy, studies in high culture and the public sphere. Palgrave Macmillan.
Holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, case-arbejde og studie-besøg.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2023