HIVK03644U INF, Specialeseminar/Thesis Seminar, EFTERÅR

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Thesis Seminar

Kursusindhold

Seminaret er åbent for studerende på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling og som har en aktiv specialekontrakt i efteråret

Der vil blive lagt vægt på centrale aspekter relateret til et speciales enkelte komponenter: problemformulering, teori, metode, analyse og diskussion. Desuden diskuteres afgrænsning af emne, udvælgelse af empirisk materiale samt forhold omkring selve fremstillingen af resultater og perspektiver. Desuden vil der være fokus på de særlige forhold og udfordringer, der knytter sig til specialeskrivningsprocessen. Kurset vil veksle mellem læreroplæg, feedbacksessioner mellem studerende og bidrag fra gæsteundervisere.

 

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 12
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Der er ikke knyttet prøveform til Specialeseminaret
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Censurform
Ingen ekstern censur