HIVK03634U INF: Informationsorganisering og -analyse (Obligatorisk) - Profil IT

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Information organization and information analyses (Compulsory)

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling   Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Kursusindhold

Kurset gennemgår forskellige tilgange til at arbejde med store datamængder: Kvalitativ dataanalyse, kvantitativ indholdsanalyse, publikations- og citationsanalyse. Kurset introducerer desuden fagområdet ’altmetrics’. At arbejde med store datamængder fordrer bl.a. færdigheder i søgning, organisering og analyse, og kurset fokuserer derfor særligt på at give de studerende færdigheder inden for disse tre områder. Kurset giver en forståelse for sammenhængen mellem typen af data (strukturerede data/ustrukturerede data) og muligheder/udfordringer ved forskellige typer analyser. Desuden opnås konkret erfaring med brug af software til at organisere, analysere og visualisere data.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • teorier og begreber omhandlende søgning, indsamling, organisering, arkivering og analyse af information og data.
 • muligheder og udfordringer ved at arbejde med store datamængder i forskellige kontekster.

 

Færdigheder i at

 • anvende teorier og begreber til definition og analyse af problemstillinger omfattende store datamængder.
 • udvikle løsninger til organisering, genfinding og sortering af strukturerede og ustrukturerede data under hensyn til den kontekst som løsningen er rettet i mod.
 • analysere og visualisere datasæt.

 

Kompetencer til at

 • planlægge, udføre og formidle dybdegående analyser af information og data.
 • kritisk vurdere konsekvenserne af forskellige strategier for søgning, indsamling, organisering, arkivering og analyse af information og data.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. Scarecrow press.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Metods Sourcebook (3rd ed.). Sage.
 • Neuendorf, K. A. (2017). The Content Analysis Guidebook (2nd ed.). Sage.
 • Nicolaisen, J. (2007). Citation analysis. Annual Review of Information Science and Technology, 41: 609-641. 
Holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, øvelser, workshops, feedback og vejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Se Prøvebestemmelser under kursusbeskrivelsen i studieordningen. Februar 2023