HIVB10085U Projektorienteret forløb (praktik)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Academic Internship

Kursusindhold

Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt.

En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside.

Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet for INF.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • anvendelsesmulighederne for et eller flere fagområder inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • typiske arbejdsopgaver og forretningsgange knyttet til den praksis den studerende har haft forbindelse til i en virksomhed
 • en virksomheds/​organisations/​institutions strategiske mål.

 

Færdigheder i at

 • omsætte erhvervet teoretisk viden i en praksisorienteret sammenhæng
 • reflektere over hvordan kompetencer inden for informationsvidenskab og kulturformidling samt almene akademiske kompetencer kan anvendes i en konkret praksis.

 

Kompetencer i at

 • varetage en given praksis på baggrund af faglige og almene akademiske kompetencer.
Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat
organisation
Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet ved Institut for Informationsstudier
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 1,8
 • Eksamensforberedelse
 • 274
 • Eksamen
 • 135
 • I alt
 • 410,8
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 16-20 normalsider.
Se nærmere detaljer under kursusbeskrivelsen i Fagstudieordning for BA-TV https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2021

Reeksamen

Samme som ved ordinær eksamen, august 2021