HIVB00331U  Kulturel innovation

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Cultural Innovation

Kursusindhold

Innovation handler om at skabe værdi gennem nytænkning. Det være sig økonomisk, social, kulturel eller anden form for værdi. På kurset Kulturel innovation tager vi udgangspunkt i en række cases der kan illustrere problemstillinger og potentialer ved forskellige typer af udviklingsprojekter i kultursektoren.  Kursets målsætning er at skabe et teoretisk fundament for at kunne forstå, udvikle, organisere, lede og reflektere over kulturelle innovationsprojekter.  Fokus vil først og fremmest være på ABM-institutionerne, men der vil også være udblik til det øvrige kulturfelt. De valgte cases består dels af tekster og dels af materiale som de studerende selv indsamler i forbindelse med ekskursioner og feltarbejde

Målbeskrivelser

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • kulturel innovation, partnerskaber, deltagelseskultur og samskabelse i kulturfeltet
 • forskellige typer innovationsprojekter i ABM-institutioner og på tværs i kulturfeltet
 • projektstyringsteori og -værktøjer
 • organisationsteoretiske aspekter af organisering og ledelse af innovationsprojekter i kulturfeltet.

 

Færdigheder i at

 • analysere innovationsprojekter i netværk af institutioner, brugere og andre interessenter
 • analysere organisering og ledelse i kulturfeltet
 • vurdere og reflektere over metoder til innovation, udvikling og organisering af innovationsprojekter.

 

Kompetencer i at

 • vurdere forskellige tilgange til kulturel innovation
 • indgå i en faglig diskussion af organisering, styring og ledelse af innovationsprojekter i kulturfeltet
 • udvikle en projektide og reflektere over dens innovative potentiale samt mulige partnerskaber, finansiering og organisering.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Due, Brian (2014): Ideudvikling – En multimodal tilgang til Innovationens kreative faser. Samfundslitteratur.
 • Mangset, Per og Sigrid Røyseng (red) (2009): Kulturelt entreprenørskab. Fagbokforlaget.
 • Boltanski, Luc, og Eve Chiapello (2005). The New Spirit of Capitalism. Verso.
 • Larsen, Håkon (2016): Performing Legitimacy, Studies in High Culture and the Public Sphere. Palgrave Macmillan.
Holdundervisning, mundtlige oplæg, workshop, ekskursioner og feedback
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider
Se prøvebestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2018
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen maj/juni 2020

Reeksamen

August 2020: Se prøvebestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 205,8
 • I alt
 • 410,8