HIVB00323U INF: Søgning og vidensorganisation i ABM

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Searching and Knowledge Organization in LAM

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA grundfag STO 2019

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i informationsstudier, 2019 (ku.dk)

Kursusindhold

Kurset introducerer til centrale begreber om ABM-institutionernes informationspraksis under aspekter som vidensorganisation (metadata og standarder, indeksering, klassifikation og tesaurus, emnebeskrivelser …), søgning (søgning og genfinding af ABM-materiale, søgeinterfaces, søgestrategier, brugerprofiler m.m.), bevaring, lagring og kulturarv, og teknologi (fx databasestruktur). Kurset ser nærmere på, hvordan arkiver, biblioteker og museer adskiller sig ift. specifikke vidensorganiserings- og søgepraksisser. Kurset vil endvidere belyse ABM-institutionernes materialetyper, herunder (fysisk, digitaliseret og digitalt født) og diskutere, hvad disse betyder for vidensorganisation, bevaring og søgning. Særligt fokus vil ligge på kulturarvssektoren og museer, hvor Danmark sammenlignes med andre lande og forholdet mellem professionelt genererede data og brugergenerede data (brugerinddragelse, fx crowdsourcing) inden for kulturarvssektoren bliver nærmere belyst.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Centrale begreber og teorier om informationspraksis i ABM institutioner
 • organisering, bevaring og søgning/genfinding af forskellige typer af ABM materiale
 • metadata og standarder for organisering af ABM-materiale.

 

Færdigheder i at

 • Redegøre for forskelle og ligheder mellem arkiver, biblioteker og museer i forhold til deres organisering, bevaring, søgning og genfinding af ABM-materiale
 • organisere og søge/genfinde ABM-materialer
 • designe en database eller søgeinterface til organisation af viden i ABM-institutioner.

 

Kompetencer i at

 • reflektere over forskellen på digitaliseret og digitalt født ABM materiale i forhold til organisering og bevaring
 • vurdere systemer til søgning og vidensorganisation i ABM-institutioner

Eksempler på litteratur:

 • Cameron, F. (2012). Museum collections, documentation, and shifting knowledge paradigms. In Re-inventing the museum: The evolving conversations on the paradigm shift, redigeret af G Anderson. Lanham: AltaMira Press. 223-38.
 • Dade-Robertson, M. (2011). The Architecture of Information: Architecture, interaction design and the patterning of digital information. Arbingdon: Routledge.
 • Olsrud, J. W. (2018). Documenting museum objects: A practice of copying and a ’copious’ practice. in Museums as cultures of copies: The crafting of artefacts and authenticity, redigeret af B. Brenna, Hans Dam Christensen og Olav Hamran. London: Routledge. 225-237.

 • Angel, C. M., & Fuchs, C. (2018). Organization, Representation and Description through the Digital Age, Information in Libraries, Archives and Museums. Berlin : De Gruyter Saur,.

Holdundervisning, mundtlige oplæg, feedback, gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider. Se prøveformsdetaljer i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve, Februar 2023