HIVB00281U Digital design

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Digital design

Kursusindhold

På kurset i digital design introduceres de studerende til forskellige designtilgange og metodikker, herunder entreprenøriel tænkning, der anvendes i udviklingen af digitale produkter. De studerende arbejder med cases, der repræsenterer konkrete udfordringer og/eller ønsker til en ny eller forbedret designløsning. Hver case rummer flere perspektiver og aspekter, som kan bringes i spil afhængig af de studerendes præferencer eller interesser. Fælles for de valgte case-emner er, at de på hver deres måde relaterer sig til håndtering af data og information samt involverer brugere (fx borgere, medarbejdere, kunder og studerende) og interessenter.

I løbet af kurset afprøver de studerende en iterativ design proces og udvikler et digitalt design. Det involverer undersøgelser og analyser af casens kontekst; design og udvikling af lo-fi og hi-fi prototyper, samt evaluering af design i forhold til brugerenes og interessenters behov. Undervejs løser de studerende praktiske udfordringer, men de lærer også at anvende design til at undersøge og forstå udvalgte problemstillinger fra nye vinkler.

Kursets er tilrettelagt med udgangspunkt i et typisk designforløb, hvor de studerende igennem arbejdet med cases og de designrelaterede opgaver får et udbygget kendskab til designprocessen og rollen som designer og projektdeltager.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • målgruppe-analyser og evalueringsmetoder
 • sammenhænge mellem en valgt problemstilling fra praksis og udvikling af et digitalt produkt fx database, app, eller webside på baggrund af entreprenøriel tænkning
 • undersøgelses- og analysemetoder for gennemførelse af en designproces.

 

Færdigheder i at

 • identificere en relevant problemstilling inden for digitalt design
 • tilrettelægge, gennemføre og evaluere en designproces
 • diskutere centrale undersøgelses- og analysemetoder til gennemførelse af designprocessen
 • analysere en gennemført designproces fra praksis

 

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign med henblik på at gennemføre en designproces på baggrund af entreprenøriel tænkning
 • reflektere over valg af design i forhold til praksis
 • formidle projektideer til relevante målgrupper og beslutningstagere.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Binder, T., Brandt, E., Ehn, P., & Halse, J. (2015). Democratic design experiments: between parliament and laboratory. CoDesign, 11(3–4), 152–165.
 • Folkmann, M.N. (2016). Designkultur: Teoretiske perspektiver på design. Kbh.: Samfundslitteratur.
 • Preece, J., Sharp, H. & Rogers, Y. (2019) Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Chichester: Wiley.
 • Simonsen, J.; Svabo, C.; Strandvad, K.; Samson, M.; Hertzum, M. & Hansen, O.E. (2014). Situated design methods. Cambridge, MA: MIT Press.
Projektarbejde, workshops, makerspace, holdundervisning, mundtlige oplæg, feedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 205,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den studerende må medbringe det opgivne pensum til det indleverede materiale til prøven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen maj/juni 2020

Reeksamen

August 2020: Se prøvebestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen