HIVB00272U INF: IT i organisationer + TV

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

IT in Organizations

Kursusindhold

Kurset har fokus på de organisatoriske implikationer der kan være forbundet med at designe og implementere IT-løsninger i forskellige organisatoriske kontekster. Kurset beskæftiger sig med forskellige designmetoder og introducerer til udvalgte organisationsteoretiske perspektiver der giver de studerende kompetencer til at forstå og analysere samspillet mellem systemer og organisationer. Med afsæt i udvalgte cases og konkrete IT-projekter arbejdes der med centrale problemstillinger i mødet mellem organisation, teknologi og brugere. En sådan case kunne fx tage afsæt i en virksomhed hvor en særlig organisationskultur vanskeliggør implementeringen af et nyt system fordi organisationens arbejdsgange opleves som fastlåste. Ud fra de valgte cases formulerer de studerende egne projekter, der kvalificeres både teoretisk, metodisk og empirisk. Projektet skal munde ud i et (undersøgelses)design og/eller løsningsforslag, som de studerende dels præsenterer mundtligt, og dels bearbejder og formidler i en skriftlig projektopgave.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • design af innovative IT-løsninger i organisationer
 • organisations- og designteori til studier af forholdet mellem brugere, teknologi og organisation
 • projektstyringsteori og -værktøjer i forbindelse med IT design og organisatorisk innovation

 

Færdigheder i at

 • analysere og diskutere digitalt design i organisationer, herunder tilrettelæggelsen af designprocessen
 • indgå i en faglig dialog om organisationsforandring og innovative processer
 • analysere digitalt design i et dynamisk netværk af organisationer, brugere og andre interessenter

 

Kompetencer i at

 • tilegne sig viden om organisationer, brugere og teknologi
 • reflektere over valg af metoder og designværktøjer i forhold til digitalt design i en organisatorisk kontekst
 • indgå i en faglig diskussion om organisationsudvikling gennem digitale designprojekter

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bødker, K., Kensing, F., & Simonsen, J. (2011). Participatory Design in Information Systems Development. In H. Isomäki & S. Pekkola (Eds.), Reframing Humans in Information Systems Development (pp. 115–134). Springer London.
 • Cadle, J., & Yeates, D. (2008). Project management for information systems. Pearson Prentice Hall
 • Hatch, M.J. (2012). Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives. Oxford university press.
 • Pries-Heje, J (2020). Agile Projekter. Samfundslitteratur.
Holdundervisning, mundtlige oplæg, praktiske øvelser, feedback, forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba/​
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

August 2023: Se prøvebestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen - central fag ekstern bedømmelse

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv/​
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

August 2023: Se prøvebestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen - BA-TV intern bedømmelse