HIVB00271U  IT i organisationer

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

IT in Organizations

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i en række cases som illustrerer problemstillinger vedrørende IT-projekter i organisationer.  Disse cases tager udgangspunkt i bestemte brancher og deres specifikke vilkår. Det kunne fx være universitetsverdenen og de systemer der er med til at strukturere arbejdet for forskere, administrativt personale og studerende. Ligeledes kan man undersøge sundhedssektoren og den digitale infrastruktur som har betydning både for personalets daglige arbejde og patienternes vilkår. De valgte cases består dels af tekster og dels af materiale som de studerende selv indsamler i forbindelse med ekskursioner og feltarbejde.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • design af innovative IT-løsninger i organisationer
 • organisations- og designteori til studier af forholdet mellem brugere, teknologi og organisation
 • projektstyringsteori og -værktøjer i forbindelse med IT design og organisatorisk innovation

 

Færdigheder i at

 • analysere og diskutere digitalt design i organisationer, herunder tilrettelæggelsen af designprocessen
 • indgå i en faglig dialog om organisationsforandring og innovative processer
 • analysere digitalt design i et dynamisk netværk af organisationer, brugere og andre interessenter

 

Kompetencer i at

 • tilegne sig viden om organisationer, brugere og teknologi
 • reflektere over valg af metoder og designværktøjer i forhold til digitalt design i en organisatorisk kontekst
 • indgå i en faglig diskussion om organisationsudvikling gennem digitale designprojekter

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bjørn-Andersen, N. (2016) Cases on IT-leadership: CIO Challenges for innovation and Keeping the lights on: Samfundslitteratur
 • Holdt Christensen, P. (2017) Organisationer i arbejde: en introduktion til hvordan arbejdspladser fungerer: Akademisk forlag
 • Bødker, K., Kensing, F. & Simonsen, J. (2004) Participatory IT design : Designing for Business and Workplace Realities: MIT Press
 • Hider, P (2018) Information Resource Description : Creating and managing metadata: Facet Publishing
Holdundervisning, mundtlige oplæg, praktiske øvelser, feedback, ekskursioner
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2018
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen maj/juni 2020

Reeksamen

August 2020: Se prøvebestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 205,8
 • I alt
 • 410,8