HIVB00262U INF: Søgning og vidensorganisation

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Searching and Knowledge Organization

Kursusindhold

Kurset omfatter introduktion til grundlæggende teorier,  metoder og modeller indenfor felterne informationssøgning og vidensorganisation.  Kurset giver de studerende: i) en forståelse for kategorier og begreber, og deres forankring i sprog, filosofi og digital modellering, ii) en forståelse for vidensorganisation og information i teori og praksis, iii) konkret erfaring med brug af software til at modellere og organisere en viden, iv) kompetencer i grundlæggende informationssøgning, samt v) forståelse for metoder til informationsanalyse. Kurset tematiserer tillige hvorledes søgning og vidensorganisation knytter sig til informationsarkitektur og metadata.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Centrale begreber og teorier om informationssøgning og vidensorganisation
 • principper for kategorisering og klassifikation
 • brugeres informationspraksis

 

Færdigheder i at

 • Redegøre for metoder til undersøgelse af informationspraksis
 • analysere informationsbehov, foretage søgning og analysere søgeresultater
 • designe en informationsarkitektur.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge og udføre informationssøgning, -analyse og vidensorganisation
 • evaluere informationssøgnings- og vidensorganisationssystemer.

Eksempler på litteratur:

 • Day, R. E. (2014). Indexing it all, the subject in the age of documentation, information, and data (M. Buckland, J. Furner, & M. Krajewski Eds.). Cambridge, MA: MIT Press.

 • Holmberg, K. (2016). Altmetrics for Information Professionals. Chandos Publishing.

 • Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). Information Architecture: For the web and beyond (4 ed.): O’Reilly.
 • Seidl, M., Scholz, M., Huemer, C., & Kappel, G. (2015). UML@ Classroom. An introduction to object-oriented modeling Heidelberg: Springer.
Holdundervisning, gruppeøvelser, studenteroplæg, workshops, feedback
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Portfolioen består af en række bundne opgaver, der stilles i løbet af semesteret. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve, Februar 2023