HIVB00261U  Søgning og vidensorganisation

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Searching and Knowledge Organization

Kursusindhold

Kurset introducerer grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor informationssøgning og vidensorganisation.  Kurset giver de studerende: i) en forståelse for kategorier og begreber, og deres forankring i sprog, kultur og kognition, ii) en forståelse for vidensorganisation i teori og praksis, samt iii) en forståelse for hvorledes brugere og brugskontekst påvirker design af informationssystemer. Kurset tematiserer tillige hvorledes søgning og vidensorganisation knytter sig til informationsarkitektur, metadata og standarder på Internettet. 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Centrale begreber og teorier om informationssøgning og vidensorganisation
 • principper for kategorisering og klassifikation
 • brugeres informationspraksis

 

Færdigheder i at

 • Redegøre for metoder til undersøgelse af informationspraksis
 • analysere informationsbehov, foretage søgning og analysere søgeresultater
 • designe en informationsarkitektur.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge og udføre informationssøgning, -analyse og vidensorganisation
 • evaluere informationssøgnings- og vidensorganisationssystemer.

Eksempler på litteratur:

 • Day, R. E. (2014). Indexing it all, the subject in the age of documentation, information, and data (M. Buckland, J. Furner, & M. Krajewski Eds.). Cambridge, MA: MIT Press.
 • Lakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things : what categories reveal about the mind. Chicago: University of Chicago Press.
 • Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). Information Architecture: For the web and beyond (4 ed.): O’Reilly.
 • Seidl, M., Scholz, M., Huemer, C., & Kappel, G. (2015). UML@ Classroom. An introduction to object-oriented modeling Heidelberg: Springer.
Holdundervisning, gruppeøvelser, studenteroplæg, workshops, feedback
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Portfolioen består af en række bundne opgaver, der stilles i løbet af semesteret. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2018
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2019/20

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve, Februar 2020

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 80
 • Eksamensforberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8