HIVB00251U  Platforme og systemer

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Platforms and Systems

Kursusindhold

Kurset ”Platforme og Systemer” giver et indblik i de centrale begreber vedrørende internet- og netværksteknologi. Kurset efterstræber at udvikle grundlæggende forståelse af koncepter inden for internettets teknologi herunder tingenes internet (internet of things). Kurset vil endvidere indføre de studerende i elementære færdigheder og kundskaber i programmering. Via en kombination af forelæsninger og øvelser skal deltagerne tilegne sig indsigt i søgemaskiner, anbefalingssystemer, datavisualiseringssystemer samt basal programmering. Efter kurset vil de studerende være i stand til, at evaluere og indgå i dialog omkring potentialer, betingelser og virkninger for systemer og platforme, når det gælder anvendeligheden af internet og netværksbaseret informationsteknologi.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Teknologien bag internettet, samt nyere netværksteknologier
 • Søgemaskiner, recommender systems og informationsvidualisering
 • grundelementer i Internet-of-things.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for teknologien bag konkrete internetanvendelser
 • programmere IT-løsninger, såsom databaser, apps eller dynamiske websider
 • visualisere information som redskab til formidling

 

Kompetencer i at

 • identificere og diskutere muligheder og begrænsninger i anvendelser af inernettets teknologi
 • vurdere konsekvenser af platforme og systemer for informationspraksisser på internettet.

Eksempler på litteratur:

 • Healy, K. 2018. Data Visualization. A Practical Introduction. Princeton University Press.
 • Rhee, M. Y. 2013. Wireless Mobile Internet Security, 2nd. edition. Wiley.
 • Tsiatsis, V. et al. 2019. Internet of Things: Technologies and Applications for a New Age of Intelligence, 2nd Edition. Academic Press.
Holdundervisning, forelæsninger, workshops, øvelser. Dele af undervisningen vil ske på Engelsk
Noget af undervisningen vil ske på Engelsk
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Bunden 7-dages hjemmeopgave. Se særlige prøvebestemmelser under kursusbeskrivelsen i Fagstudieordningen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2018
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2019/20

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve, Februar 2020

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 206,8
 • I alt
 • 410,8