HIVB00231U Internet og samfund

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Internet and Society

Kursusindhold

Internettet har forandret samfundet og er på forholdsvis kort tid blevet en integreret del af samfundsordenen, hvor både private, offentlige, statslige og multinationale aktører har forskellige interesser i brugen af internettet. I dette kursus ser vi på, hvordan denne historiske forandring har fundet sted og hvilke konsekvenser, det har medført. Vi skal arbejde med internettet som teknologi og som en institution, der har betydning i menneskers hverdag og for vores samfund som helhed. Vi skal undersøge, hvad internettet er, dets historiske forankring, og hvilken rolle og betydning det har i informationssamfundet. Helt konkret skal vi undersøge og analysere forskellige digitale fænomener, som fx big data, hacking og databeskyttelse, som vi skal analysere med udgangspunkt i filosofi, etik og teorier, der fokuserer på at forstå samspillet mellem teknologi, menneske og samfund. 

Mulige emner:

 • Overvågning
 • Regulering og politik
 • Internettets historie
 • Big Data
 • Informationssamfundets strukturer og aktører
 • Internetaktivisme
Målbeskrivelser

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • internettet som medieteknologi, kulturplatform og netværk
 • datatilgange og problemstillinger i samspillet mellem internet, menneske og samfund.
 • kultursociologiske, filosofiske og etiske teorier og begreber og deres relevans i forhold til analyse af internettet i samspil med mennesker og samfund
 • informationssamfundets historie, dets strukturer og aktører, herunder internettets og computerens historie.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for og diskutere problemstillinger i samspillet mellem internet, menneske og samfund.
 • analysere samspillet mellem internet, menneske og samfund.
 • perspektivere internettet som del af en historisk samfundsfor-mation og udvikling.

 

Kompetencer i at

 • anvende informations- og teknologifilosofi til kritisk at reflektere over etiske problemstillinger i samspillet mellem internet, men-neske og samfund
 • identificere og vurdere digitale fænomener ud fra historiske, kultursociologiske og filosofiske begreber.

Ex. på litteratur der tænkes anvendt i kurset:

 • Viktor Mayer-Schönberger‪, Kenneth Cukier. 2013. Big Data: A Revolution that Will Transform How We Live, Work, and Think. London: John Murray.
 • Robert V. Kozinets. 2015. Netnography: Redefined. Sage Publ.
 • Michael Lynch. 2016. The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data. New York: Liveright Publishing.
 • Casper Bruun Jensen, Peter Lauritsen og Finn Olesen. 2007. Introduktion til STS – Science, Technology, Society. Kbh: Hans Reitzels Forlag.
Holdundervisning, forelæsning, caseundervisning, øvelser. - Noget af undervisningen vil foregå på engelsk
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Forberedelse (anslået)
 • 245,8
 • Eksamen
 • 80
 • I alt
 • 410,8
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider
Se særlige bestemmelser under kursusbeskrivelsen i fagstudieordning 2019 https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2021

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, august 2021