HIVB00224U INF: Bachelorprojekt

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Bachelor's project

Kursusindhold

Bachelorprojektet er normeret til 15 ECTS og er placeret på det tredje studieår i bachelorforløbet, dvs. på 5. eller 6.semester. Målet er, at den studerende gennem projektet demonstrerer evne til selvstændigt og kritisk at anvende fagets teorier og metoder på en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling inden for informationsstudier. Bachelorprojektet skal endvidere afspejle, at den studerende er i stand til at søge, vurdere og anvende den væsentligste forskning/litteratur og andre materialer, der er relevante for projektets emne.

Målbeskrivelser

Kompetencemål og faglige mål for modulet:

Studerende indskrevet på BA STO 2019 - se studieordning s 25

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i informationsstudier, 2019 (ku.dk)

Studerende indskrevet på BA STO 2015 - Se studieordning modul 10

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i informationsvidenskab og kulturformidling, 2015

 

Der afholdes én introduktionsforelæsning ved semesterstart
Derudover tilbydes der 2 workshops
Vejledning ved tildelt vejleder
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 397,5
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Prøveformsdetaljer
Hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk. Hvis hjemmeopgaven er skrevet på dansk, skal resuméet være på på engelsk.
Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Den studerendes stave- og formuleringsevne
indgår i den samlede bedømmelse med vægten 5 %, og det faglige
indhold vægtes med 95 %.
Omfang: se gældende studieordning
Krav til indstilling til eksamen

Studieordning 2015

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2023

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se prøveformsbestemmelser i STO https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba/​
Krav til indstilling til eksamen

Studieordning 2019

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2023