HIVB00222U INF: Bachelorprojekt

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Bachelor's project

Kursusindhold

Bachelorprojektet er normeret til 15 ECTS og er placeret på det tredje studieår i bachelorforløbet, dvs. på 5. eller 6.semester. Målet er, at den studerende gennem projektet demonstrerer evne til selvstændigt og kritisk at anvende fagets teorier og metoder på en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling inden for informationsstudier. Bachelorprojektet skal endvidere afspejle, at den studerende er i stand til at søge, vurdere og anvende den væsentligste forskning/litteratur og andre materialer, der er relevante for projektets emne.

 

Vejledning efter behov
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 397,5
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 409,5
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Hjemmeopgave og mundtlig prøve:
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk. Hvis hjemmeopgaven er skrevet på dansk, skal resuméet være på på engelsk.
Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Den studerendes stave- og formuleringsevne
indgår i den samlede bedømmelse med vægten 5 %, og det faglige
indhold vægtes med 95 %.
Omfang - se gældende Studieordning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2021

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2021

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2022

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2022