HIVB00221U Bachelorprojekt

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Bachelor's project

Kursusindhold

Bachelorprojektet er normeret til 15 ECTS og er placeret på det tredje studieår i bachelorforløbet, dvs. på 5. eller 6.semester. Målet er, at den studerende gennem projektet demonstrerer evne til selvstændigt og kritisk at anvende fagets teorier og metoder på en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling inden for informationsstudier. Bachelorprojektet skal endvidere afspejle, at den studerende er i stand til at søge, vurdere og anvende den væsentligste forskning/litteratur og andre materialer, der er relevante for projektets emne.

Vejledning efter behov
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 18
  • Forberedelse (anslået)
  • 211,8
  • Eksamen
  • 181
  • I alt
  • 410,8
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk. Hvis hjemmeopgaven er skrevet på dansk, skal resuméet være på på engelsk.
Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Den studerendes stave- og formuleringsevne
indgår i den samlede bedømmelse med vægten 5 %, og det faglige
indhold vægtes med 95 %.
Omfang: se gældende studieordning
Krav til indstilling til eksamen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsstudier/informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2015

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2020/21

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2021

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsstudier/informationsstudier_ba

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2020/21

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2021