HIVB00212U INF: Digital kultur

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Digital Culture

Uddannelse

Fagstudieordning for BA i informationsstudier, BA STO 2019

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i informationsstudier, 2019 (ku.dk)

Kursusindhold

Kurset Digital Kultur sætter fokus på, hvordan digitale medier herunder sociale medier har indflydelse på såvel det aktuelle samfund som den nutidige kultur.  

Kurset introducerer til kultur- og medieteorier, som skal danne grundlag for diskussioner af de muligheder og udfordringer, som den digitale kultur både skaber og bliver skabt af. Den digitale udvikling vil blive diskuteret i en æstetisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Målet med kurset er at give et teoretisk grundlag til at diskutere og analysere vilkår og problemstillinger knyttet til digital kultur og at analysere konkrete medieplatforme og kulturformer i forhold til videndeling og kulturformidling.

Emner som fx diskuteres i kurset:

 • Algoritmer og big data
 • Digitale medier og oplevelser
 • Digital dannelse og kulturformidling
 • Deltagelse og netværk
Målbeskrivelser

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier og begrebers anvendelse og relevans i forhold til digitale kulturer
 • begreber og teorier til analyse af digitale fænomener
 • problemstillinger inden for aktuelle fænomener i digitale kulturer.

 

Færdigheder i at

 • identificere problemstillinger i digitale kulturer
 • sammenligne forskellige teorier og begreber til analyse af problemstillinger i digitale kulturer
 • eksemplificere problemstillinger i digitale kulturer inden for de to specialiseringer information og IT og arkiver, biblioteker og museer (ABM).

 

Kompetencer til at

 • diskutere anvendelsen af udvalgte teorier og begreber til analyse af en problemstilling inden for digitale kulturer
 • analysere en given problemstilling inden for digitale kulturer med udgangspunkt i udvalgte teorier og begreber
 • indgå i faglig dialog om udfordringer ved digitale fænomener inden for de to specialiseringer information og IT og arkiver, biblioteker og museer (ABM).

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bucher, T. (2017). “The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms”. Information, Communication & Society20(1), s. 30–44 

 • Lievrouw, L. A. & Loader, B. D. (2020). Routledge Handbook of Digital Media and Communication. New York, NY: Routledge.

 • Thorhauge, A. M. (2018). Multimodale læsepraksisser og dannelse til det digitale netværkssamfund. Learning Tech, (5), 10-26.

 • Velkova, J. & Kaun, A. (2021) “Algorithmic Resistance: Media Practices and the Politics of Repair.” Information, communication & society 24.4

Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Se særlige bestemmelser fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen. Digital kultur (obligatorisk og konstituerende)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Under forberedelsen: alle hjælpemidler er tilladt.

Under Eksaminationen: Noter udarbejdet i forberedelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve, Februar 2023