HIVB00201U Problemløsning og design

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Problem Solving and Design

Kursusindhold

På kurset i Problemløsning og design introduceres de studerende til designtænkning som en metode til problemløsning og design. Med afsæt i udvalgte ’real-life’-cases skal de studerende identificere relevante problemstillinger og herefter kvalificere disse gennem nærmere teoretiske og metodiske undersøgelser. På baggrund af de gennemførte undersøgelser arbejder de studerende med forslag til problemløsning og prototyping i et makerspace. Til sidst i forløbet evaluerer de studerende deres løsningsforslag og produkter, og formidler disse ved en fælles afsluttende konference.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • centrale elementer i forskningsprocessen til analyse af en casebaseret problemstilling
 • maker-tænkning og designprocesser.

 

Færdigheder i at

 • anvende et maker-space i design af et produkt
 • designe produkter, der er baseret på casebaserede problemstillinger inden for henholdsvis Information & IT og ABM
 • formidle udviklede produkter.

 

Kompetencer i at

 • reflektere over design af produkter i et maker-space
 • diskutere produktforslag udviklet på baggrund af casebaserede problemstillinger
 • indgå i casearbejde og designprocesser.

Eksempler på litteratur:

 • Due, B. (2014). Ideudvikling.En multimodel tilgang til innovationens kreative faser. Samfundslitteratur.
 • Ehn, B.; Löfgren, O. & Wilk, R. (2016). Exploring everyday life. Strategies for ethnography and cultural analysis. Rowman & Littlefield
 • Sanders, B.-N. E. & Stappers, P.J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. Co-Design, 4(1), 5-18. 
 • Stanford d.school (2018). Design thinking bootleg. Hasso Plattner Institute of Design at Stanford Education. Available September 21, 2018, at https:/​/​dschool.stanford.edu/​resources/​design-thinking-bootleg

 

Case-baseret undervisning, holdundervisning, gruppearbejde, workshops, praktiske øvelser, mundtlige oplæg, makerspace
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamensforberedelse
 • 325,8
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 410,8
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Eksaminationssprog: Dansk
Se særlige bestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2020/21

Reeksamen

Bunden 7-dages hjemmeopgave. Februar 2021