HITKF2301U Italiensk - Frit emne moderne italiensk + Regionernes Italien

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Italian - The Regions of Italy

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Raccontare Bologna attraverso il giallo.

Il corso introduce al nuovo giallo italiano. Studiamo alcuni testi teorici e critici per capire la storia e lo sviluppo del genere, e poi ci concentriamo sulla tradizione particolare del giallo ‘alla bolognese’. Leggeremo una scelta di romanzi e racconti di scrittori come Loriano Macchiavelli, Carlo Lucarelli, e Grazia Verasani.

Per avere ulteriori informazioni contatta Pia Schwarz Lausten (lausten@hum.ku.dk)

Holdundervisning med løbende skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg og andre aktiviteter i timerne
Italiensk frit emne følger også moduler i Regionernes Italien:
https:/​/​kurser.ku.dk/​course/​hitb00891u/​2022-2023
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge-/omprøve: Portfolio, 26-30 normalsider, jf. Særlige bestemmelser.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 min.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Reeksamen

Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Krav til indstilling til eksamen

Omfang: 21-25 normalsider, jf. særlige bestemmelser.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Reeksamen

Syge-/omprøve: Portfolio, 26-30 normalsider, jf. særlige bestemmelser.

Kriterier for bedømmelse