HITKF2201U Italiensk - Frit emne: Regionernes Italien (KA/KA-TV og BA-TV)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Italian - Free Topic: The Regions of Italy (MA/MA elective and BA elective)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Med udgangspunkt i Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden og til Italien som helhed sætter vi fokus på en udvalgt regions historiske, kulturelle og sproglige særtræk.

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for emnet som helhed og diskutere væsentlige faglige problemstillinger inden for et særligt studeret område på en klar og nuanceret måde
 • placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge
 • diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder
Holdundervisning med løbende skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg og andre aktiviteter i timerne
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. juni 2022
Portfoliodetaljer: Følger.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordninær prøve.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. juni 2022
Portfoliodetaljer: Følger.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​ 

Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. juni 2022
Portfoliodetaljer: Følger.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​enkeltstaaende_batv.pdf

Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Bunden skriftlig prøve (3 timer) og fri mundtlig prøve (20 minutter)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​italiensk_ka.pdf