HITKE2401U Italiensk - Frit emne

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Italian - Free Topic

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

I efteråret 2024 stiller vi skarpt på forholdet mellem romaner og film. Der er en fornem tradition for at filmatisere romaner i Italien. Vi læser 2-3 romaner fra perioden efter år 2000, som er blevet filmatiserede (og ofte prisbelønnede), og vi arbejder litteraturvidenskabeligt og filmanalytisk med romaner og film. De pågældende værker kommer i dette semester til at have venskabet som tematisk omdrejningspunkt. De litterære værker og filmene placeres i en litteratur- og filmhistorisk kontekst og deres vigtigste tematiske og stilistiske træk analyseres. På baggrund af en række særlige metodiske begreber, der er udviklet til at analysere hvordan en film forholder sig til sit litterære forlæg, analyseres hvilke formelle og indholdsmæssige ændringer der er foretaget i overgangen til det nye medie. Endelig arbejdes der med receptionen af de pågældende værker: Idet digitalt materiale såsom blogs og internettidsskrifter inddrages, undersøges hvilken rolle denne intermedialitet spiller for forståelsen og udbredelsen af værkerne. Kurset foregår fortrinsvis på italiensk. Materialet vil bestå af en række romaner og film samt teoretisk og kritisk litteratur, som hentes via det Kongelige Biblioteks databaser, jstor.org, samt internettidsskrifter som fx https://www.carmillaonline.com/ og lignende.

Bøger og artikler (fysiske såvel som elektroniske) samt film. Nærmere oplysninger følger i god tid før semesterstart.

Holdundervisning med oplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolien vil bestå af 3 elementer: et mundtligt oplæg (tæller ¼), en kort skriftlig aflevering (tæller ¼) og en længere afsluttende opgave på 10-12 sider (tæller ½).
Krav til indstilling til eksamen

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2019

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2019

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​italiensk_ka.pdf
Krav til indstilling til eksamen

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2019

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2019