HITKE2201U Italiensk - Frit emne

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Italian - Free Topic

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der er tale om en samlæsning med Kultur 3 (BA), og derudover 6 ekstra lektioner indenfor middelalder og renæssanse. Inneholdet bliver nærmere defineret før 15. juli.

Information følger

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 10. juni 2020
Prøveformsdetaljer
Portfolioen består af: Information følger
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Portfolioen består af: Information følger
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær prøve

Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolioen består af: Information følger
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​enkeltstaaende_katv/​

Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolioen består af: Information følger
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer (aktiviteter), der indgår ved den ordinære prøve, rumme en besvarelse på 4-5 normalsider af en ekstra opgave. Denne opgave formuleres af underviseren og dækker et emne eller en vinkel, der ikke allerede er behandlet i de bundne elementer.

Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​enkeltstaaende_batv.pdf