HITK13012U Oversættelse og tværkulturel formidling: Oversættelse i teori og praksis

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Translation in Theory and Practice

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til begreber, retninger og strategier inden for oversættelsesteori og –praksis. Såvel overordnede som mere specifikke sproglige, litterære, historisk-kulturelle eller medierelaterede problemstillinger præsenteres og diskuteres, som fx: Hvilket syn har forskellige perioder og kulturer haft på oversættelsespraksis? Hvor ”fri” eller ”tro” kan en litterær oversætter være i forhold til originalteksten? Hvilke særlige problemer knytter sig til billedmedieoversættelse? Hvor står oversætteren i forhold til politisk og/eller ideologisk ladede tekster? Hvordan oversætter man i en postkolonial kontekst? Kan de forskellige sprog, med deres strukturelle og retoriske forskelle, overhovedet udtrykke det samme? Hvad betyder maskinoversættelse for oversætterens arbejde? Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Jeremy Munday, Sara Ramos Pinto & Jacob Blakesley: Introducing Translation Studies. Theories and Applications, Routledge 2022 (5th revised edition). Fås i Academic Books.

Yderligere tekster og materiale vil ligge i Absalon.

Kurset omfatter ugentlige lektioner á 4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt), mundtlige oplæg ved de studerende, samt besøg udefra af praktiserende oversættere.
Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning).
Det kan tages som en del af studiemønstret Oversættelse og tværkulturel formidling eller som frit emnekursus.

Studerende der skriver oversættelsesrelateret speciale, kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 6. januarr 2025
Prøveformsdetaljer
• En kommenteret oversættelse (ca. 5 sider)
• Et mundtligt oplæg (abstract, slides og refleksionspapir indgår i portfolien, 5-7 sider)
• Afsluttende hjemmeopgave omhandlende en særlig problemstilling indenfor pensum, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (10-12 sider)
Kriterier for bedømmelse