HITK04481U Italiensk - Regionernes Italien inkl. skriftlig og mundtlig sprogfærdighed (KASF/KATV)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Italian - The Regions of Italy incl. Written and Oral Language Proficiency in Italian (KASF/KATV)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Med udgangspunkt i Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden og til Italien som helhed sætter vi fokus på en udvalgt regions historiske, kulturelle og sproglige særtræk. Sideløbende arbejder vi med mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, således at I på korrekt italiensk (med beherskelse af passende register og relevant kommunikationsstrategi) kan præsentere og diskutere emner tilknyttet den udvalgte region. 

 

Holdundervisning med løbende skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg og andre aktiviteter i timerne
Prøven i regionernes Italien og mundtlig sprogfærdighed på italiensk gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i materialet udarbejdet til den
skriftlige prøve i skriftlig sprogfærdighed på italiensk, hvis den skriftlige og
den mundtlige eksamen tages i samme eksamenstermin (ordinær samt syge-
/reeksamen). Prøven kan inkludere yderligere perspektiver inden for det
valgte emne.
Når fagelementet regionernes Italien tages uden tilknytning til fagelementet
skriftlig sprogfærdighed på italiensk aft
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Fri mundtlig prøve. Omfang 20 minutter, uden forberedelse, med udgangspunkt i bunden skriftlig prøve (3 timer præsenseksamen).

Prøven i Regionernes Italien og Mundtlig Sprogfærdighed på italiensk gennemføres som én samlet eksamen, men med særskilt bedømmelse af hhv. emnedelen og sprogfærdighedsdelen. Den mundtlige prøve tager som nævnt udgangspunkt i materialet udarbejdet til prøven i Skriftlig Sprogfærdighed på italiensk, der også bedømmes med særskilt karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordninær prøve.

Kriterier for bedømmelse