HITK04471U Italiensk - Sprogforandring og sprogbevidsthed

Årgang 2024/2025
Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Kurset består af to parallelle forløb:

Moderne italiensk i et sociolingvistisk perspektiv

Der oparbejdes viden om og forståelse af det italienske sprogs nuancer og store variationsmønster og færdigheder i at bestemme og redegøre for forskellige varianter af italiensk, herunder redegøre for forskelle og ligheder mellem italiensk og dansk.

Det italienske sprogs historie i et litterært, kulturelt og sprogligt perspektiv

Der oparbejdes viden om det italienske sprogs udvikling, herunder questione della lingua, og færdigheder i at redegøre for det italienske sprogs udvikling fra latin til moderne italiensk.

Palermo, Massimo: Linguistica italiana. Il Mulino 2015/2. edizione 2020.

Salvi & Vanelli: Nuova grammatica italiana. Il Mulino 2004.

Patota: Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano. Il Mulino 2007.

Marazzini: Breve storia della lingua italiana. Il Mulino 2004.

Herudover opslagsværker og tekstkorpora i digital form

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolien består af 3 skriftlige opgaver med feedback, et mundtligt oplæg og en afsluttende skriftlig opgave.
Portfolioen uploades samlet i digital eksamen d. 6. januar 2025.
Krav til indstilling til eksamen

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2019

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2019

Kriterier for bedømmelse