HITK04111U  Italiensk - Det italienske sprogs historie i et litterært, kulturelt og sprogligt perspektiv

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - The History of the Italian Language in a Literary, Cultural, and Linguistic Perspective

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • redegøre dækkende og selvstændigt for hovedtrækkene i det italienske sprogs udvikling fra latin til moderne italiensk
  • afgrænse et område, studeret i relation til sprogforandring og til det særli-ge italienske kulturelle, æstetiske og sprogpolitiske spørgsmål, questione della lingua, især i forhold til det litterære sprogs udvikling med dets bre-de spektrum af genrer, videnskabens sprog, sprogtraktater og en række store forfatteres (fx Dante, Machiavelli, Bembo, Ariosto, Leopardi, Manzo-ni, Svevo) engagement heri
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • I alt
  • 204,75