HITB10271U Italiensk - Sprog og kultur 1: Introduktion (BASF/BATV)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Italian - Language and Culture 1: An Introduction (BASF/BATV)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Det italienske forløb:

Kurset består af en række fællesforelæsninger der er fælles med andre fag på instituttet (2. timer pr. uge) og et forløb på italienskfaget (4 timer pr. uge), hvor man dels arbejder med skriftlig og mundtlig sprogfærdighed på italiensk, dels arbejder med ca. 3 udvalgte emner inden for aktuelle kultur- og samfundsforhold.

Emnerne kan fx: være aktuel politik, migration til Italien og migrationslitteratur og –film, den sicilianske mafia eller lignende emner. Undervisningen foregår på dansk og italiensk. Der trænes færdigheder i at kommunikere på italiensk, i at skrive korte tekster på italiensk og i at læse litterære tekster og sagtekster.

Sprog og kultur 1: Introduktion (fælles forelæsning med fransk og tysk):

Kurset ”Sprog og kultur 1” giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som viden om den akademiske opgave, argumentationsteknik og læsestrategier.

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sprogbegrebet og sammenhængen mellem sprog og kultur, sprog og litteratur, sprog og oversættelse samt sprog og nation. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. magt, migration og flersprogethed på arbejdspladser.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

Kopier af relevante tekster udleveres i form af et kompendium ved semesterstart. Film og andre medier inddrages ligeledes i forløbet

Det er en forudsætning for at blive tilmeldt kurserne på bacheloruddannelsen i italiensk, at du har italiensk på A-niveau eller har bestået 30 ECTS italiensk propædeutik.
Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 4. januar 2023
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse