HITB10251U Italiensk - Sprog 2: grammatik og kommunikation (BATV/BASF)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Italian - Language 2: Grammar and Communication (BATV/BASF)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

•Grammatik (Strudsholm)

•Mundtlig kommunikation (Giese)

•Skriftlig kommunikation (Giese & Persiani)

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for og diskutere grammatiske problemstillinger inden for italiensk og kontrastivt italiensk-dansk
 • oversætte lettere italienske tekster til dansk og lettere danske tekster til italiensk
 • forstå og anvende forskellige registre på italiensk
 • resumere og diskutere indholdet af mundtlige/skriftlige tekster på italiensk
 • producere tekster på italiensk, mundtligt og skriftligt.

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolien består af to oversættelser med grammatisk kommentar, et mundtligt oplæg (med abstract og refleksionspapir), fem skriftlige opgaver og en afsluttende mundtlig tekstpræsentation med grammatisk analyse (med refleksionspapir).

Portfolioen uploades i digital eksamen d. 8. juni 2022
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge-/omprøve: Portfolio, 21-25 normalsider.

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde, hvori der gøres rede for og reflekteres over problemstillinger i tilknytning til faget (som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs), som ikke har været adresseret i de bundne elementer.

Kriterier for bedømmelse