HITB10121U  Italiensk - Skriftlig kommunikation (BATV)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - Written communication (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • udtrykke sig på et grammatisk korrekt og kommunikativt velfungerede italiensk

 • forstå og anvende forskellige registre i skriftlig kommunikation på italiensk

 • resumere indholdet af skriftlige tekster på italiensk

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 40,25
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 68,25