HITB10111U  Italiensk - Grammatik, sprogbeskrivelse og oversættelse (BATV)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - Grammar, perspectives on language and translation (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for og diskutere grammatiske problemstillinger inden for italiensk og kontrastivt italiensk-dansk

 • redegøre for registerforskelle i mundtligt og skriftligt italiensk

 • oversætte skriftlige tekster, italiensk-dansk og dansk-italiensk

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 245
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 273