HITB10101U  Italiensk - Tekst-, film- og medieanalyse 1 (BATV)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - Text, film, and media analysis 1 (BATV)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Tekst-, film- og medieanalyse
 • Fællesforelæsninger i tekstanalyse

 

Der opøves færdigheder i at

 • analysere indhold, struktur og form i en italiensk tekst/film og identificere genremæssige konventioner
 • redegøre for grundbegreber inden for tekst-, film- og medieanalyse.

Kompendier med kursets primærtekster og med tekster til fællesforelæsninger om tekstanalyse bør anskaffes før semesterstart (Publikom, KUA2). Herudover vil en række tekster blive tilgængelige i Absalon.

Forelæsninger og holdundervisning med praktiske øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 108,5
 • I alt
 • 136,5