HITB00961U Italian - L’Italia delle regioni

Volume 2023/2024
Content

Med udgangspunkt i Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden og til Italien som helhed sætter vi fokus på en udvalgt regions sproglige, historiske, kulturelle og socioøkonomiske særtræk. Parallelt arbejder vi med sprogfærdighed (mundtlig og skriftlig), så I kan præsentere og diskutere emner knyttet til den udvalgte region på et korrekt italiensk, der er tilpasset kommunikationssituation og register.

 

Prendendo spunto dalle diverse regioni italiane e dal loro rapporto fra di loro e all’Italia in generale, ci concentriamo sulle caratteristiche linguistiche, storiche, culturali e socio-economiche di una specifica regione. In parallello, lavoriamo con la competenza linguistica (sia scritta che orale), in modo da rendervi capaci a presentare e discutere argomenti connessi alla regione scelta, in un italiano corretto e adeguato rispetto al registro e alla situazione comunicativa.

Holdundervisning (overvejende på italiensk), med skriftlige hjemmeopgaver, mundtlige oplæg og andre aktiviteter i klassen

Lezioni in classe (prevalentemente in italiano), con compiti scritti da consegnare regolarmente, come anche presentazioni orali e altre attività in classe.
  • Category
  • Hours
  • Class Instruction
  • 84
  • Preparation
  • 325,5
  • Total
  • 409,5
Written
Oral
Individual
Collective
Continuous feedback during the course of the semester
Peer feedback (Students give each other feedback)
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Portfolio
Type of assessment details
Omfang: 16-20 normalsider
Portfolien består af en række bundne elementer (på italiensk og dansk), hvoraf en del kan udgøres af mundtlige oplæg.
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
No external censorship
Criteria for exam assesment