HITB00881U Italiensk - Kultur 3: Italiens kultur før 1900

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Italian - Culture 3: Italian Culture before 1900

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Kultur 3: (fælles forelæsning med fransk, tysk, spansk, portugisiske og brasilianske studier):

Fællesforelæsningen Kultur 3 fokusserer på transkulturelle og fælles-europæiske strømninger før 1900 med særlig fokus på litteratur. Med udgangspunkt i konkrete temaer viser forelæsningerne hvordan nye ideer, samfundsmæssige udviklinger og historiske begivenheder vinder genklang i litteraturen fra den før-moderne verden til idag. Kurset vil formidle færdigheder i at forstå sammenhængen mellem nationale literaturhistorier og transkulturelle strømninger, der påvirkede kunstneriske udtryksformer på tværs af landegrænser. Den sidste del af kurset trækker linjer til nutiden ved at vise hvordan visse træk af den før-nationale verdensorden vender tilbage i form af transnationale udviklinger i globaliseringens tidsalder. Gennemgangen af de enkelte emner introducerer samtidig til forskellige teoretiske og metodiske tilgange til litteraturvidenskabelig og historisk analyse. Desuden vil fællesforelæsningerne introducere til videnskabsteori ud fra en historiografisk og literaturvidenskabligt tilgang.

Det italienske forløb:

Kurset består af to parallelle forløb om Italiens kultur før 1900 dels inden for historie/politik (Persiani) dels inden for litteratur/kultur (Scwarz Laustsen). Vi slår ned på væsentlige begivenheder, strømninger og værker fra og med 1300-tallet, hvor litteratur på italiensk grundlægges med bl.a. Dante og Boccaccio, over renæssancen hvor Italien er Europas absolutte kulturcentrum og barokken frem til moderne tid i 1800-tallet hvor Italien samles som national stat i 1861. Vi slutter med perioden efter Samlingen, hvor det syditalienske problem fremhæves og hvor verismen dominerer italiensk litteratur. Kurset giver viden om forudsætningerne for opbygning og konsolidering af en italiensk nationalstat og national kultur, og viden om grundlæggende temaer og stilretninger inden for litteratur. Endvidere giver kurset forståelse af hvordan forskellige regioner i Italien på forskellige tidspunkter i historien har eksporteret kultur og ideer til resten af Europa.

Der udarbejdes et kompendium (trykt og/eller elektronisk) med relevante tekster.

2 timer forelæsning
4 timer holdundervisning
Undervisningen og eksamen foregår fortrinsvis på italiensk.

Den mundtlige prøve former sig som en diskussion af materialet i forhold til
kursets pensum
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering, 2-3 ns
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7 trins-skalaen. Materialet vægter
med 1/3 i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Italiensk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse