HITB00821U  Italiensk - Oversættelse italiensk-dansk

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - Translation Italian-Danish

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • oversætte en italiensk tekst til en sproglig korrekt og velfungerende dansk tekst
  • indkredse relevante oversættelsesmæssige problemstillinger.

Thomas Harder: Mellem to sprog. Museum Tusculanums Forlag, 2010 

Holdundervisning med praktiske øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 14
  • Forberedelse
  • 122,5
  • I alt
  • 136,5