HITB00801U  Italiensk - Tekst-, film- og medieanalyse 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - Text, film and media analysis 2

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • give en systematisk, argumenterende beskrivelse af tematik, struktur og stilistiske virkemidler i en italiensk tekst/film med præcis og reflekteret anvendelse af relevante begreber og metoder
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 204,75