HITB00772U  Italiensk - Mundtlig kommunikation

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - Oral communication

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • udtrykke sig på et grammatisk korrekt og kommunikativt velfungerede italiensk med konsekvent anvendelse af en af de regionale varianter

 • anvende forskellige registre i mundtlig kommunikation på italiensk

 • resumere indholdet af skriftlige tekster samt diskutere aktuelle emner på italiensk

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 40,25
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 68,25