HITB00751U  Italiensk - Basissprog

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - Basic language

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Grammatik
 • Fonetik og mundtlig kommunikation
 • Skriftlig kommunikation
 • Talecafé

 

Der opøves færdigheder i at

 • anvende et elementært alment lingvistisk begrebsapparat
 • redegøre for grundlæggende regler inden for italiensk grammatik og fonetik
 • udtrykke sig skriftligt på italiensk, samt oversætte fra italiensk til dansk, om emner der ikke frembyder særlige vanskeligheder.

Spang-Hanssen: Kompendium til grundkursus i grammatik

Forsberg: La grammatica. Gyldendal

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli

Forelæsninger og holdundervisning med praktiske øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 189
 • I alt
 • 273