HITB00661U  Italiensk - Oversættelse dansk-italiensk og italiensk-dansk

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - Translation Danish-Italian and Italian-Danish

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en dansk tekst til et korrekt og velfungerende italiensk

 • oversætte en italiensk tekst til et korrekt og velfungerende dansk, der tager højde for forskelle i registerkrav, genrekonventioner og baggrundsviden

 • redegøre for centrale begreber inden for oversættelsesteori og sprog-sammenligning

 • anvende disse begreber i diskussion og vurdering af egen og andres oversættelsespraksis

 • udnytte eksisterende hjælpemidler på en formålstjenlig måde

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 204,75