HITB00611U  Italiensk - Italiens kultur 1: Litteratur, historie og samfund 1000-1900. Introduktion og oversigt

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Italian - Italian culture 1: Literature, history and society 1000-1900. Introduction and overview

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Litteratur
 • Historie og samfund

 

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for den italienske identitets- og kulturhistories vigtigste perioder i tiden fra år 1000 til ca. år 1900, med særligt henblik på en forståelse af Italiens politiske og kulturelle opdeling frem til midten af 1800-tallet samt af den nationale samlings nye perspektiver
 • identificere og forstå periodernes vigtigste tekstgenrer og deres status: f.eks. traktat, novelle, epos, sonet, roman og komedie
 • placere udvalgte tekster og deres forfatter i deres kulturelle og historiske kontekst herunder at opsøge og vurdere relevant bibliografisk information.

Til kurset i litteratur udarbejdes et kompendium, som bør anskaffes før semesterstart (Publikom, KUA2). Kompendium til kurset i historie og samfund samt øvrige tekster vil blive tilgængelige i Absalon.

Forelæsninger og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 367,5
 • I alt
 • 409,5