HITÆ00051U ITA Propædeutik 1

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

ITA Propaedeutics 1

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i

 • at forstå talt og skrevet italiensk på et niveau svarende til europæisk referenceramme A2
 • at tale og skrive italiensk på ovennævnte niveau
 • italiensk morfologi, elementær fonetik og ortografi
Holdundervisning
Den aktive undervisningsdeltagelse består af løbende skriftlige afleveringer med et samlet omfang på 6-10 normalsider og en mundtlig præsentation på ca. 5 minutter
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse