HITÆ00041U Italiensk - Propædeutik B (BASF/BATV)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Italian - Propedeutics B (BASF/BATV)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

- forstå talt og skrevet italiensk, der ikke er forbundet med særlige vanskeligheder

-  oversætte en lettere tekst fra italiensk til dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil

- tale et enkelt italiensk

Holdundervisning
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende
termin.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

  •  2 godkendte skriftlige opgaver, hver på 1-1,5 normalside.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 3 timer.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

  •  2 godkendte skriftlige opgaver, hver på 1-1,5 normalside.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær prøve.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv deltagelse tilføjes et ekstra spørgsmål.

Kriterier for bedømmelse