HITÆ00031U Italiensk - Propædeutik A

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Italian - Propedeutics A

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 - forstå talt og skrevet italiensk, der ikke er forbundet med særlige vanskeligheder

 -  oversætte en lettere tekst fra italiensk til dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil

 - tale et enkelt italiensk

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 20 minutter. Der gives 20 minutters forberedelsestid.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Omfang: 20 minutter. Der gives 20 minutters forberedelsestid.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk og italiensk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Reeksamen

Som ordinær prøve.

Kriterier for bedømmelse