HITÅ10241U  ÅU ITA Italiensk - BASF Italiensk sprog og tekst (Efterår 2019)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ÅU ITA Italiensk - BASF Italiensk sprog og tekst (Efterår 2019)

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

Grammatik: De grundlæggende regler og begreber inden for italiensk grammatik og elementær sprogvidenskab gennemgås, og der opøves færdigheder i at anvende disse regler og begreber.

Fonetik: De grundlæggende regler og begreber inden for italiensk fonetik og ortografi gennemgås, og der opøves færdigheder i at anvende disse regler og begreber.

Oversættelse: Der opøves færdigheder i oversættelse af lettere tekster til og fra italiensk.

Tekst-, film- og medieanalyse: Der opøves færdigheder i at redegøre for grundbegreber inden for tekst-, film- og medieanalyse og at analysere indhold, struktur og form i italienske tekster og film og identificere genremæssige konventioner.

Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk. Hans Reitzels Forlag

Forsberg: La grammatica. Gyldendal

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Forberedelse
  • 373,5
  • I alt
  • 409,5