HITÅ00051U ÅU ITA - Propædeutik 1 (BASF/BATV) (efterår 2022)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

ÅU ITA - Propaedeutics 1 (BASF/BATV) (fall 2022)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i

 • at forstå talt og skrevet italiensk på et niveau svarende til europæisk referenceramme A2
 • at tale og skrive italiensk på ovennævnte niveau
 • italiensk morfologi, elementær fonetik og ortografi
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 361,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)